Cytaty z Biblii o miłości, przyjaźni, życiu i rodzinie

Cytaty z BibliiBiblia do dawna stanowiła i nadal stanowi dla nas źródło inspiracji. To dzieło o bogatej historii ale i niezwykłych przesłaniach, które cenimy ze względu na uniwersalność i mądrość. Wiele cytatów z Biblii to dla nas więcej niż słowa: to wskazówki, odpowiedzi na pytania, wsparcie w trudnych chwilach i myśli, które nas krzepią. Poniżej zbiór najpiękniejszych i niezwykle wartościowych cytatów z Biblii, które dotyczą samego życia ale i bardzo istotnych sfer: miłości, przyjaźni oraz rodziny.

Cytaty z Biblii o życiu

Poniżej 4 inspirujące cytaty z Biblii o życiu. Czym jest życie? Jak żyć i jak postępować, aby odnaleźć spełnienie oraz szczęście?

Cytaty z Biblii o życiu

"Lecz powiadam wam, którzy słuchacie: Miłujcie waszych nieprzyjaciół; dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą; błogosławcie tym, którzy was przeklinają, i módlcie się za tych, którzy was oczerniają. (...), ponieważ On jest dobry dla niewdzięcznych i złych. Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny"
(Łuk 6, 27-36)
Piękne słowa, które uczą nas, jak żyć: powinniśmy szanować wszystkich, również naszych wrogów, modlić się za nich, ponieważ tak właśnie postępuje Bóg: modli się za tych, którzy czynią źle i wybacza im. Gdy pójdziemy jego śladem będziemy potrafili wybaczać, co pomoże nam zrozumieć innych ale i wyzbyć się wielu negatywnych emocji, np. żalu i chęci zemsty.

"Wszystko możliwe jest dla tego, kto wierzy"
(Mk 9, 23)
Piękne i proste słowa z Ewangelii wg Świętego Marka: jeśli w coś wierzymy, to jest to możliwe. Takie krótkie, ale jakże uniwersalne i trafne motto powinien dobrze zapamiętać każdy z nas.

"Bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdeczni, odpuszczając sobie wzajemnie, jak i wam Bóg odpuścił w Chrystusie"
(Ef 4, 32)
Kolejna porada, dotyczącą tego, jak żyć. Zgodne z tym cytatem powinniśmy być dla innych dobrzy, życzliwi i uprzejmi oraz zapominać krzywdy, jakie nam wyrządzili, wybaczać im błędy: tak jak nam nasze grzechy przebacza Pan Bóg.

"Pan podtrzymuje wszystkich, którzy padają i podnosi wszystkich zgnębionych"
(Ps 145, 15)
Tym razem informacja o tym, jak na nasze życie wpływa wiara w Boga. Jeśli wierzymy, że jest i że nam pomaga: jest nam o wiele łatwiej mierzyć się z przeciwnościami losu. W naszych trudnościach nie jesteśmy już sami - Bóg jest blisko i zawsze nam pomoże.

Cytaty z Biblii o miłości

Miłość zajmuje w Biblii bardzo ważne miejsce: to wyjątkowe uczucie, które łączy nas ze sobą, abyśmy stawali się lepsi i zmieniali na lepsze świat. Poniżej 4 piękne i wyjątkowe cytaty z Biblii o miłości.

Cytaty z Biblii o miłości

"Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą; nie dopuszcza się bezwstydu, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego; nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą […] Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość - te trzy: z nich zaś największa jest miłość."
(1 Kor 13, 4-13)
To chyba najbardziej znany i jednocześnie jeden z najpiękniejszych cytatów z Biblii. Fragment 1 Listu do Koryntian traktuje o miłości: opisuje czym jest to uczucie, co je charakteryzuje. Kto kocha naprawdę, ten nie zazdrości, potrafi wybaczać oraz jest wierny i lojalny wobec ukochanej osoby. W tym opisie miłość jawi się jako uczucie szczere, trwałe i głębokie. O takiej miłości zapewne marzy każdy z nas.

"Nikomu nie bądźcie nic dłużni poza wzajemną miłością. Kto bowiem miłuje bliźniego, wypełnił Prawo. Albowiem przykazania: Nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj, i wszystkie inne - streszczają się w tym nakazie: Miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Miłość nie wyrządza zła bliźniemu. Przeto miłość jest doskonałym wypełnieniem Prawa
(Rz 13, 8-10)
Kolejne ważne słowa na temat miłości, poruszające temat 10 Przykazań. Według cytatu z Listu do Rzymian naszą powinnością jest miłość wobec innych ludzi i bycie blisko nich.

"Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga, a każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest miłością"
(1 J 4, 7-21)
Cytat z 1 Listu świętego Jana Apostoła mówi o tym, że powinniśmy miłować się wzajemnie tak, jak nauczył nas Bóg, ponieważ to właśnie jest istotą życia zgodnie z jego przykazaniami.

"Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie oddaje za przyjaciół swoich"
(J 15, 12-13)
Ten cytat to prawdziwy przykład miłości chrześcijańskiej: gdy ktoś oddaje życie za bliską osobę. Nie oznacza to oczywiście, że każdy z nas ma oddać życie za ukochaną osobę czy przyjaciela ale powinniśmy robić wszystko, by uszczęśliwiać drugiego człowieka, być obok, wspierać go i poświęcać mu czas, to najcenniejszy dar, jaki możemy mu dać.

Cytaty z Biblii o przyjaźni

Poniżej 3 ciekawe cytaty z Pisma Świętego na temat przyjaźni, któremu to uczuciu także w dziele poświęcone jest wiele miejsca.

Cytaty z Biblii o przyjaźni

"Wierny bowiem przyjaciel potężną obroną, kto go znalazł, skarb znalazł. Wierny przyjaciel jest lekarstwem życia."
(Syr 6, 14-16)
Proste słowa o prawdziwym przyjacielu: kto ma to szczęście go posiadać, może powiedzieć, że znalazł prawdziwy skarb! Warto po lekturze tego krótkiego cytatu podziękować swoim przyjaciołom i docenić ich po prostu za to, że są i możemy na nich liczyć w każdej sytuacji.

"Przyjaciel kocha w każdym czasie, a bratem się staje w nieszczęściu"
(Prz 17, 17)
Kolejne proste słowa ale jakże prawdziwe i wyraziste. Zgodnie z cytatem przyjaciel kocha nas przez cały czas, jest obok, wspiera nas i pomaga nam ale gdy naprawdę go potrzebujemy, jest jak brat: to bardzo ważne słowa dla każdego, kto ma przyjaciela i przyjacielem jest.

"Za wiernego przyjaciela nie ma odpłaty ani równej wagi za wielką jego wartość"
(Syr 6, 15-16)
Kolejny cytat o tym, jak ważne jest mieć szczerego, oddanego i wiernego przyjaciela. Zgodnie z tymi słowami, trudno przyrównać do czegokolwiek wartość takiej osoby. Jeśli mamy to szczęście ją posiadać: warto jej za to podziękować!

Cytaty z Biblii o rodzinie

Wartością, która w Biblii podkreślana jest szczególnie jest rodzina, wzajemny szacunek małżonków oraz rodziców i dzieci. Poniżej 3 inspirujące cytaty z Biblii, poruszające temat rodziny.

Cytaty z Biblii o rodzinie

"Mojżesz tak powiedział: Czcij ojca swego i matkę swoją oraz: Kto złorzeczy ojcu lub matce, niech śmiercią zginie"
(Mk 7, 10)
Piękny i znany cytat o szacunku do swoich rodziców, których mamy tylko jednych. Powinniśmy na każdym kroku okazywać im szacunek i dbać o swoich rodziców tak, jak oni dbają o nas. Tylko wzajemna miłość pomoże nam w utrzymaniu tej wyjątkowej więzi miedzy rodzicem a dzieckiem.

"Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom we wszystkim, bo to jest miłe w Panu. (…) Ojcowie, nie rozdrażniajcie waszych dzieci, aby nie traciły ducha."
(Kol 3, 17-4)
Piękne słowa z Listu do Kolosan ale tym razem o wzajemnym szacunku dzieci do rodziców i odwrotnie. Dzieci powinny szanować swoich rodziców i być im posłuszne, przejmować od nich wartości i uczyć się z ich mądrości każdego dnia. Z kolei rodzice powinni także szanować swoje dzieci i pozwalać im się rozwijać, aby w przyszłości były szczęśliwymi ludźmi.

"Mężowie miłujcie żony, bo i Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego samego siebie (…). Mężowie powinni miłować swoje żony, tak jak własne ciało (…). W końcu więc niechaj także każdy z was tak miłuje swą żonę jak siebie samego!"
(Ef 5, 21)
Kolejny cytat, tym razem pochodzący z Listu do Efezjan, mówi o szacunku męża do żony, jako jego ukochanej osoby, która jest dla niego najważniejsza. W cytacie szacunek ten i miłość przyrównany jest do miłości Chrystusa do Kościoła.

Komentarze