Czy dziecko obniża zdolność kredytową?

Zdolność kredytowa a dzieckoChoć nikt z nas nie lubi żyć na kredyt, to niekiedy wzięcie pieniędzy z instytucji bankowej może być koniecznością. W tym tekście postaramy się odpowiedzieć na pytanie, jak dziecko wpływa na możliwość wzięcia kredytu.

Czym jest zdolność kredytowa?

Według definicji pochodzącej z ustawy Prawo bankowe "Przez zdolność kredytową rozumie się zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych w umowie".

Na zdolność kredytową składa się wiele zmiennych. Bank analizuje to, czy wzięty przez nas kredyt nie będzie zbyt bardzo obciążał domowego budżetu, czy będziemy w stanie go spłacać i jak ewentualne odsetki wpłyną na płynność finansową kredytobiorcy.

"Kalkulator zdolności kredytowej określa dwie wartości - ilościową i jakościową. Ta pierwsza to liczby i fakty, odpowiadające bankowym analitykom. Wśród zmiennych uwzględnianych w analizie ilościowej są osiągane dochody, średni miesięczny koszt utrzymania gospodarstwa domowego, stałe opłaty etc. Jeżeli chodzi o wartość jakościową, to tutaj pod uwagę analitycy bankowi (odpowiadający za obliczanie ostatecznej zdolności kredytowej) biorą pod uwagę wiek wnioskodawcy, stan cywilny, wykształcenie, staż pracy, majątek (szczególnie nieruchomości) i historię kredytową. To wszystko ma wpływ na to czy otrzymamy pożyczkę lub kredyt z banku oraz w jakiej wysokości świadczenie możemy w ogóle uzyskać" - wyjaśnia analityk finansowy z https://www.aasapolska.pl/.

Co obniża zdolność kredytową?

Zdolność kredytową obniżają niewielkie dochody lub brak stałego zatrudnienia. Również średni koszt utrzymania gospodarstwa domowego nie powinien być za duży.

Wśród pozostałych czynników mocno obniżających zdolność kredytową jest inny kredyt. Każde zobowiązanie (kredyt na mieszkanie, pożyczka, karta kredytowa czy leasing) wpływa negatywnie na zdolność kredytową. Warto więc jeszcze przed staraniem się o kredyt lub pożyczkę spłacić wszystkie długi.

Zdolność kredytową mogą obniżyć również jakościowe czynniki. Jeżeli wnioskodawca jest w związku małżeńskim to na jego zdolność wpływa dochód dwóch osób. W przypadku niepracującego współmałżonka ciężko o większe wsparcie z banku. Trudności z otrzymaniem kredytu mogą mieć również osoby samotne, gdyż to one byłby wyłącznie odpowiedzialne za spłatę zobowiązania.

Oczywiście, brak pracy lub niewielki staż zawodowy również utrudniają wzięcie kredytu. Istotna jest także historia kredytowa. Jeśli jej nie mamy, bank może odmówić nam kredytu. To samo dotyczy osób, którym zdarzały się opóźnienia w spłacie posiadanych zobowiązań.

Jak dziecko wpływa na zdolność kredytową?

Według bankowych analityków dziecko jest czynnikiem wpływającym negatywnie na możliwości finansowe rodzica. Nie oznacza to jednak, że w każdym banku wpływ posiadania dziecka na ocenę zdolności kredytowej analizowany jest tak samo. Banki biorą pod uwagę różne stawki na utrzymanie dziecka - od 200 do nawet 1000 złotych netto. Niestety, Twoje wyliczenia nie będą miały wpływu na decyzję analityków kredytowych, bazujących na wewnętrznych danych instytucji bankowej.

Wpływ dziecka na zdolność kredytową wynika też z jego wieku. Inaczej oceniane są dzieci najmłodsze, a inaczej te w wieku szkolnym. Studenci czy młodzież, która niebawem ukończy 18 lat, najczęściej w ogóle nie obciążają zdolności kredytowej swoich rodziców lub opiekunów prawnych, a w niektórych sytuacjach (np. gdy pracują i mają stypendia) - mogą ją podnieść.

Posiadanie dziecka a szansa na kredyt hipoteczny

Kredyt hipoteczny udzielany jest głównie na zakup nieruchomości, choć zdarzają się też hipoteki związane z remontem lub budową domu. Bank bierze powstałą lub zakupioną nieruchomość jako "zastaw" w celu zabezpieczenia się przed ewentualną utratą płynności finansowej przez kredytobiorcę. Warto tu zauważyć, że "zastawem" może być inne mieszkanie (już własnościowe) albo działka.

Kalkulacja kredytu hipotecznego to dość zawiły proces, na który ma wpływ wiele czynników. Dla banków najbardziej wiarygodnymi odbiorcami takich produktów są młode małżeństwa (przed 30 rokiem życia), gdzie obydwie osoby posiadają umowę o pracę, mają zdolność kredytową i nie posiadają dziecka. Oczywiście, po kredyty hipoteczne sięgają nie tylko "bankowe ideały".

Jak dzieci wpływają na szanse na kredyt hipoteczny? Niestety, negatywnie. Nie przekreślają wprawdzie szans na uzyskanie środków, jednak znacznie ograniczają możliwości kwotowe takiego kredytu. Z tego względu analitycy bankowi radzą wziąć kredyt hipoteczny jeszcze przed powiększaniem rodziny.

Tu uwaga! 500+ nie jest brane pod uwagę jako dochód przy kredytach hipotecznych. Dla banków perspektywa spłaty kredytu jest na tyle odległa, że nie może być pewny kontynuacji programu w przyszłości.

Posiadanie dziecka a szansa na kredyt gotówkowy

Kredyt gotówkowy brany jest na konkretny cel. Może być to sprzęt do domu, inwestycja, samochód lub pozostałe artykuły RTV i AGD. Kwoty, jakich udziela bank na takie przedsięwzięcia są mniejsze, a kredytobiorcy spłacają je przez dużo krótszy okres.

Dziecko dużo mniej wpływa na zdolność kredytową w tym przypadku. Banki zdają sobie sprawę, że kredyt może być konieczny na zakup łóżeczka czy wózka. Przychylniej patrzą na pary z dziećmi niż np. osoby samotne. Oczywiście - podkreślimy to po raz kolejny - wszystko zależy od możliwości finansowych rodziców, ich pozostałych obciążeń oraz stażu pracy i wieku. Jak już wspomnieliśmy, dziecko to tylko jeden z czynników w analizie zdolności kredytowej. Pocieszeniem może być też fakt, że program 500+ (w odróżnieniu od kredytów hipotecznych) jest brany pod uwagę w przypadku kredytów gotówkowych.

Podsumowując, dziecko to ważny czynnik przy wyliczaniu zdolności kredytowej. Na niektóre produkty finansowe wpływa jednak bardziej, a na inne mniej. Poza dziećmi należy mieć też na uwadze inne kwestie związane z finansami, bo nie tylko posiadanie potomka ma wpływ na to, czy kredyt zostanie nam przyznany.

Komentarze