Depresja dziecięca - objawy, diagnoza, pomoc specjalistów

Depresja dziecięcaProblemy ze zdrowiem psychicznym wśród dzieci to temat niesłusznie zakopywany pod dywan. Psychiatria dziecięca w naszym kraju "pęka w szwach", a z roku na rok coraz więcej rodziców zgłasza problemy ze swoimi dziećmi. Do coraz częściej pojawiających się problemów należy niestety, między innymi, depresja dziecięca. Poniżej podpowiadamy, z czym może być związane jej pojawienie się, jakie są najczęstsze symptomy depresji dziecięcej oraz gdzie i jak szukać pomocy specjalistów.

Depresja u dzieci - w kierunku diagnozy

Zestaw symptomów mogących świadczyć o wystąpieniu depresji dziecięcej jest dość podobny, co w przypadku osób dorosłych cierpiących na tę przypadłość. Większość z nich możesz zaobserwować w zachowaniu swojego dziecka i jego codziennym trybie życia. Jeśli więc twoje dziecko regularnie i przez dłuższy okres wykazuje obniżony poziom nastroju, jest pozbawione energii lub motywacji - może to świadczyć o wystąpieniu stanów depresyjnych. Zaniżona samoocena, nadmierna drażliwość, trudności z nauką i koncentracją oraz występujące niekiedy zachowania agresywne również należą do grona typowych symptomów depresji.

Ponadto wielu młodych ludzi dotkniętych depresją wykazuje wyraźną tendencję do izolowania się od otoczenia. Może się to objawiać nadmiernym preferowaniem samotności ponad przebywanie w grupie, a także unikaniem sytuacji społecznych, przebywania w towarzystwie kolegów/koleżanek i rodziny. W depresji dziecięcej często obserwuje się także ucieczkę w świat gier komputerowych i internetu.

Powody wystąpienia depresji u dzieci

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi, jakie są przyczyny zaburzeń depresyjnych. Warto jednak mieć świadomość, jak ważny i powszechny jest to problem - badania wskazują, że na depresję może cierpieć nawet 1/5 nastolatków w okresie szkolnym.

Wśród czynników najczęściej wymienianych jako powodujące depresję opisuje się: obciążenie genetyczne (występowanie depresji u członków rodziny), obciążenie biologiczne (zaburzenie gospodarki hormonalnej, zaburzenie gospodarki neuroprzekaźnikowej w mózgu), obciążenie psychologiczne (brak odporności na stres, przebyta w dzieciństwie trauma).

Ponadto, coraz częściej mówi się o czynnikach środowiskowych i ich wpływie na rozwój depresji. Do grupy tej zaliczają się konflikty rodzinne, zaburzony rozwój w okresie wczesnodziecięcym, zaniedbanie wychowawcze, nadmierny stres, doświadczenie agresji fizycznej lub seksualnej, a także nadużywanie alkoholu lub innych używek ze strony rodziców.

Psychiatra Wrocław

Osobom poszukującym specjalistycznej pomocy radzimy, by nie odkładać decyzji na później. Nie każde podejrzenie depresji dziecięcej kończy się postawieniem takiej właśnie diagnozy, jednak zawsze warto zasięgnąć specjalistycznej opinii, która pomoże ci zorientować się w sytuacji psychicznej swojego dziecka i pomóc mu poczuć się lepiej.

Polecamy zwłaszcza kontakt z PsychoMedic. Pracujący w tej sieci poradni specjaliści zajmują się diagnozowaniem zaburzeń dziecięcych ze spektrum depresji, a także: lęków, zaburzeń odżywiania, zaburzeń snu czy problemów wychowawczych. Również rodzice dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi mogą korzystać z profesjonalnej pomocy w klinice PsychoMedic. Więcej informacji na ten temat znajdziesz pod adresem: https://psychomedic.pl/psychiatra-wroclaw/.

Fot. materiały prasowe.

Komentarze