Savoir Vivre

Podawanie potrawSposób podawania potraw

Sposób podawania potraw. Nakryty stół powinien być estetyczny, należy jednak unikać zbyt wymyślnego dekorowania potraw. Powinno się je serwować tak, aby ich spożywanie wymagało jak najmniej skomplikow

Savoir Vivre nakrycie stołuZasady savoir vivre

Zasady  savoir vivre Kulturalnego człowieka można poznać nawet wtedy, kiedy byłby ubrany w stare, podarte i brudne ubrania. Savoir vivre polega na odpowiednich ruchach ciała, sposobie bycia, mimice, u