Jak przygotować się do badania USG brzucha?

Badanie USG brzuchaBardzo popularną metodą diagnostyki obrazowej jamy brzusznej jest ultrasonografia, czyli USG. Jest to metoda szybka i bardzo bezpieczna. Pozwala na ocenę wewnętrznych struktur brzucha bez użycia potencjalnie niebezpiecznego w dużych dawkach promieniowania rentgenowskiego w warunkach zarówno szpitalnych, jak i ambulatoryjnych. Użycie metody USG zalecane jest w przypadku nagłych stanów, takich jak ostry brzuch, ale również w planowej diagnostyce obrazowej.

ABC ultrasonografii

Ultrasonograf to urządzenie wykorzystujące zjawisko odbicia fal mechanicznych w różnych środowiskach oraz fizyczne zjawisko piezoelektryczne. Kryształy piezoelektryczne to substancje emitujące falę mechaniczną (drgania) w przypadku przystawienia do nich źródła prądu. Zjawisko działa również w drugą stronę - powracające do kryształu drgania skutkują wytworzeniem pola elektromagnetycznego analizowanego przez komputer i wyświetlanego na ekranie jako obraz fizyczny struktur wewnętrznych jamy brzusznej. Fala mechaniczna ulega załamaniu w przypadku natrafienia na gaz lub płyn, co skutkuje ukryciem obrazu znajdującego się za ośrodkiem gazowym. Z tego względu pozbycie się pęcherzy gazu z jelit przed badaniem USG ma duże znaczenie w dokładności badania.

Czy przygotowywanie się do badania jest niezbędne?

W przypadku konieczności szybkiego badania USG przygotowanie się do badania jest zbędne. W sytuacjach wymagających nagłego postępowania najważniejsze jest szybkie podejmowanie decyzji. Odroczenie ultrasonografii w przypadku podejrzenia płynu w jamie brzusznej lub uszkodzenia narządów jest niewskazane.

W sytuacjach planowych należy jednak przygotować się odpowiednio do badania w celu zmaksymalizowania czułości metody. Postępowanie przed badaniem polega na zminimalizowaniu ryzyka występowania pęcherzy gazów w jelitach, które mogą zasłonić znajdujące się za nimi struktury.

Aby badanie USG było maksymalnie czułą metodą, przed zabiegiem należy zastosować się do poniższych zaleceń:

  1. Należy powstrzymać się od jedzenia co najmniej 6 godzin przed badaniem - jedzenie może powodować wypchanie jelit oraz zwiększyć ilość gazów. Oba te przypadki zmniejszają widoczność struktur wewnątrz brzucha.
  2. Należy powstrzymać się od palenia tytoniu co najmniej 6 godzin przed badaniem ze względu na połykanie powietrza w trakcie zaciągania się papierosem.
  3. W razie potrzeby zastosowanie leków zawierających symetykon np. Espumisan. Zmniejszając napięcie powierzchniowe pęcherzy powietrza, powoduje on rozbicie dużych bąbli gazów, przez co zwiększa widoczność w badaniu USG.

Badanie USG jest cenną metodą diagnostyki obrazowej, a ponadto jest wyjątkowo bezpieczne i mało inwazyjne. Nie jest przeciwwskazane w ciąży, a nawet jest złotym standardem w przypadku konieczności obrazowania rozwijającego się w łonie matki płodu. Badanie charakteryzuje się wysokimi współczynnikami czułości i swoistości, szczególnie jeśli jest przeprowadzane przez doświadczonego lekarza, a osoba poddana badaniu stosuje się do wymienionych wcześniej zaleceń.

Komentarze