Na co zwrócić uwagę przy organizowaniu nauki zdalnej?

Nauka zdalnaWprowadzenie w Polsce nauki zdalnej wymagało od rodziców dostosowania stanowiska działania dla dziecka. Początki były trudne, szczególnie, że polska szkoła nie do końca była przygotowana na to, aby z dnia na dzień całkowicie zrewolucjonizować nauczanie. Nauczyciele, rodzice oraz uczniowie musieli włożyć wiele pracy, aby wszystko udało się odpowiednio zorganizować. Z dnia na dzień to dom stał się szkolną klasą i trzeba było dostosować się do sytuacji.

Nauka zdalna z perspektywy nauczyciela

Wyzwaniem dla nauczycieli po wprowadzeniu nauki zdalnej była całkowita zmiana trybu prowadzenia dotychczasowych zajęć. Niestety początkowo wiele osób nie potrafiło poradzić sobie z organizacją lekcji w świecie wirtualnym. Nauczyciele, ale także rodzice i uczniowie, zostali niejako zmuszeni do tego, aby w praktyce poznawać platformy nauczania, ale nie był to jedyny problem. Dużą trudnością okazał się dostęp do sprzętu, choć tutaj o problemach mówiono głównie w kontekście uczniów wskazując ryzyko wykluczenia.

Nauczycielom z całą pewnością lepiej jest kierować procesem dydaktycznym, gdy uczniowie znajdują się w klasie. Bezpośredni kontakt pozwala utrzymać zainteresowanie i skupienie dzieci na omawianym temacie, co w przypadku lekcji zdalnych jest dość trudne. Komunikacja wirtualna nie zawsze do końca była skuteczna, szczególnie w aspekcie braków sprzętowych, z jakimi mierzyli się uczniowie. Lekcje zdalne wymagały dostępu do Internetu, komputera (ewentualnie smartfona bądź tabletu, chociaż sprzęty mobilne to pewne ograniczenia np. podczas sprawdzianów). Nie każde dziecko posiadało dostęp do kamery, nie każde chciało z niej korzystać (pojawiały się też psychologiczne aspekty trudności z nawiązaniem skutecznego kontaktu).

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat odpowiedniego przygotowania sprzętu do nauki zdalnej zapraszamy do lektury - sprawdź ten poradnik.

Tworzenie środowiska do zdalnej nauki

Jednym z ważniejszych aspektów w planowaniu pracy nauczyciela podczas zdalnych lekcji jest poznanie możliwości sprzętowych dzieci. Jeśli będzie taka potrzeba - warto porozmawiać z rodzicami, aby dowiedzieć się jakimi urządzeniami dysponują uczniowie. Wiedza ta jest potrzebna po to, aby odpowiednio dobrać metody nauczania do możliwości dzieci. Zbyt zaawansowane narzędzia mogą nie być dostępne dla uczniów, którzy korzystają ze smartfona lub tableta. Ograniczenia mogą być w tym przypadku na tyle duże, że dziecko nie będzie mogło w pełni uczestniczyć w lekcji.

Dobrą praktyką jest organizacja przestrzeni do nauki, czyli miejsca, w którym odbywają się zdalne lekcje. Fajnie, jeśli będzie możliwość gromadzenia również materiałów do nauki. Przygotowujesz prezentację zamiast notatek? Przesyłasz uczniom linki do zdjęć lub dodatkowych materiałów? Ustalcie jedno miejsce, w którym będą znajdowały się wszystkie niezbędne rzeczy. Dobra organizacja jest szczególnie ważna i pozwoli zarówno nauczycielowi, jak i uczniom łatwiej odnaleźć się i funkcjonować w nowej wirtualnej rzeczywistości oświatowej. Bardzo praktycznym rozwiązaniem jest możliwość ustawienia kalendarza, gdzie zaplanowane zostaną zdalne lekcje, a także sprawdziany czy inne ważne wydarzenia.

Komunikacja podstawą sukcesu

Wśród metod skutecznej pracy z uczniem rzadko kiedy wykład staje się efektywnym sposobem przekazywania i przyswajania wiedzy. Szczególnie wśród najmłodszych uczniów. Dzieci lepiej uczą się, gdy mają możliwość aktywnego uczestnictwa w zajęciach. Podczas pracy w szkole - zadanie to można zrealizować bez żadnego problemu. Ale w przypadku zdalnego nauczania również jest to możliwe, pod warunkiem, że podstawą będzie aktywna komunikacja. Z jednej strony angażowanie dzieci do działania, mimo że ograniczone, to nadal możliwe do wykonania. Z drugiej strony jeśli podczas lekcji online nauczyciel postawi na aktywne metody pracy, to zyskuje większe możliwości kontrolowania sytuacji i weryfikacji (w czasie rzeczywistym) poziomu zaangażowania uczniów.

Wydaje się, że szczególnie w okresie nauki zdalnej komunikacja na linii nauczyciel - uczeń jest bardzo ważna dla prawidłowej realizacji procesu edukacyjnego.

Komentarze