Na czym polega metoda krakowska?

Dziecko z autyzmemMetoda Krakowska - czy o niej słyszałeś? Krąży wiele mitów wokół tej terapii, warto więc dowiedzieć się na czym polega i kto może z niej korzystać - czy tylko dzieci z zaburzeniami rozwoju?

Zacznijmy od tego do kogo skierowana jet ta terapia? Przede wszystkim do dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, takimi jak Autyzm, zespół Aspergera, alalia i inne, oraz dzieci z zaburzeniami genetycznymi takimi jak zespół Downa. Oczywiście równie skutecznie można ją stosować w pracy z dziećmi zdrowymi, jeśli chcemy im pomóc w rozwoju.

Autorem metody jest profesor Jagoda Cieszyńska, która pracuje na Uniwersytecie Pedagogicznym w Katedrze Logopedii, w Krakowie. Wieloletnie badania dzieci niesłyszących, dzieci z zaburzeniami oraz najnowsze badania neurobiologiczne doprowadziły profesor do niesamowitych wniosków - Metoda Krakowska jest ich efektem. Metoda ta opiera się na założeniu, że mózg dziecka kształtowany jest przez czynniki środowiskowe, a nie genetyczne. Przy odpowiedniej pracy można więc pomóc dziecku przejść przez wszystkie etapy rozwoju, tak jak ma to miejsce w przypadku normalnego rozwoju dziecka. W metodzie nie jest ważny wiek kalendarzowy dziecka, ale wiek rozwojowy - poziom poszczególnym umiejętności.

Podstawą metody jest budowanie języka w umyśle dziecka (nauka czytania) i nauka komunikacji. Popularny jest pogląd, że Metoda Krakowska to głównie nauka czytania. Nie jest to prawdą. Nauka czytania to bardzo ważny element terapii, ale nie jedyny. Nauka czytania jest potrzebna dzieciom, aby zrozumiały i nauczyły się innych rzeczy. Mama chłopca u którego stwierdzono Autyzm pisze na swoich blogu: "Niektórych rzeczy nie udało by się nauczyć, gdyby nie umiejętność czytania. U Adasia to się sprawdziło. Czasami trzeba było mu coś napisać, żeby zrozumiał, bo mówienie do Niego nie docierało". Może być to trudno zrozumieć, jeśli jesteśmy przyzwyczajeni, że dziecko najpierw uczy się mówić dopiero w szkole uczy się czytać. Podczas MK dzieci przez naukę czytania uczą się komunikacji - zasada brzmi "od słowa przeczytanego do słowa wypowiedzianego".

Terapia obejmuje:

 • Stymulacje słuchową - technika ta polega na odtwarzaniu dziecku specjalnie przygotowanych nagrań, najlepiej 2 razy dziennie po 10 minut. Słuchając nagrań dziecko jednocześnie widzi sylaby i obrazki w książeczkach "Słucham i uczę się mówić".
 • Gesty wizualizacyjne - wizualizacja głosek, pokazywanie ruchem ręki podczas mówienia głoski. Dziecko kojarzy gest z daną głoską.
 • Manualne torowanie głosek
 • Terapia funkcji wzrokowych - cele tej techniki realizowane są poprzez zabawę polegająca na układaniu obrazu z części wyszukiwaniu różnic, podobieństw i innych.
 • Nauka zabawy - dziecko z zaburzeniem rozwoju takim jak Autyzm nie umie się bawić, dlatego jedną z technik Metody Krakowskiej jest nauka zabawy kierowanej i tematycznej.
 • Programowanie języka - ta technika podobnie jak stymulacja słuchowa, oparta jest na pracy ze słuchawkami. Dzieci słuchają i wzbogacają swoje słownictwo. Uczą się nowych słów rzeczowników, czasowników, przymiotników, przysłówków, przyimków, zaimków i ich odmian.
 • Dzienniczek wydarzeń - gdy dziecko prowadzi dzienniczek uczy się co to znaczy czas, uczy się dialogów - zadawania pytań i udzielania odpowiedzi, a także uczy się opisywać swoje uczucia.
 • Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania, nazywana potocznie sylabową - metoda ta opiera się na fakcie potwierdzonym wieloletnimi badaniami, że podstawową częścią mowy jest sylaba a nie głoska. Dziecko uczy się czytać począwszy od samogłosek prymarnych i sylab otwartych przez sylaby zamknięte i proste słowa. Metoda ta może być stosowana od 1 roku życia.
 • Określenie lateralizacji umożliwiająca wybór dominującej ręki - ma to zasadnicze znaczenie w rozwoju dziecka. Nie chodzi przy tym o zmuszanie dziecka do większej aktywności reki prawej, ale o to by wyeliminować oburączność u dziecka.
 • Stymulacja lewopółkulowa - ćwiczenia z tego zakresu pomagają w rozwoju: analizy i syntezy wzrokowej, pamięci, uporządkowania sekwencyjnego, szeregowania, wyszukiwania różnic, naśladowania, wskazywania relacji itd.
 • Stymulacja funkcji motorycznych
 • Kształtowanie zachowań społecznych - w przypadku dzieci z zaburzeniem rozwoju relacje społeczne nastręczają wiele problemów. Dziecko musi się nauczyć rozpoznawać emocje swoje i innych, co pomoże mu w relacji. Technika ta polega na odtwarzaniu scenek, odkrywaniu emocji postaci z historyjek obrazkowych itd.
 • Stymulacja percepcji wzrokowej, słuchowej, dotykowej itd.
 • Stymulacja pamięci - w grę wchodzi ćwiczenie pamięci sekwencyjnej i symultanicznej. Ćwiczenia prowadzone są w formie zabawy, poprzez różne gry typu memory.
 • Ćwiczenia kategoryzacji
 • Kształtowanie myślenia przyczynowo-skutkowego - nauka odbywa się poprzez poznawanie historyjek obrazkowych.

Metoda Krakowska to stosunkowo młoda metoda terapii. Wiele jest obaw ze strony rodziców, którzy chcieliby mieć 100% pewność, że dana metoda pomoże ich dziecku w walce z jakimś problemem rozwojowym. Obecnie pojawia się coraz więcej publikacji na temat oraz historii dzieci, które pokonały np. autyzm dzięki tej metodzie. Pojawia się tez coraz więcej placówek prowadzących terapie ta metodą, ale ćwiczenia z dzieckiem mogą prowadzić sami rodzice pod opieką terapeutów. Trzeba tylko oczywiście mieć ogromną determinację.

Autor: www.juniora.pl.

Komentarze