Neurotyzm a depresja

Neurotyzm a depresjaOstatnimi czasy obserwujemy wzrost liczby osób z zaburzeniami nastroju, w tym depresją. Zaburzenie to, choć tak powszechne, nadal stanowi trudność diagnostyczną, ze względu na mnogość i różnorodność objawów, co skutkuje myleniem jej z innymi zaburzeniami oraz zespołami objawów.

Często zdarza się bowiem, że inne zaburzenia diagnozowane są mylnie jako depresja. Należy to nich neurotyzm, czyli cecha osobowości, objawiająca się doświadczaniem negatywnych emocji, głównie lęku.

W świecie smutku i przygnębienia, czyli czym jest depresja?

Objawy zaburzenia

Depresja to jedno z najczęściej diagnozowanych zaburzeń nastroju. Objawia się ogólnym, stałym obniżeniem nastroju, chory odczuwa smutek, przygnębienie, pojawia się poczucie beznadziejności, mamy do czynienia z obniżoną samooceną, apatią, biernością w działaniu, niechęcią do jakiejkolwiek aktywności. W wielu przypadkach pojawiają się myśli samobójcze. Depresja posiada również wiele objawów somatycznych, takich jak trudności ze snem lub wręcz przeciwnie: wzmożona senność, pojawia się brak apetytu, osoba chora chudnie, spada jej libido, obniża się jej odporność.

Przyczyny depresji

Depresja może mieć różne podłoże. Zgodnie z modelem biologicznym, geneza neurotyzmu związana jest z zaburzeniami w neuroprzekaźnictwie, a dokładniej w wydzielaniu serotoniny, zwanej hormonem szczęścia. Stan ten regulowany jest przez przyjmowanie leków przeciwdepresyjnych oraz wspomagająco: psychoterapię. Zgodnie z koncepcjami psychodynamicznymi, w tym teorią Zygmunta Freuda, depresja jest wynikiem nierozwiązanych konfliktów z okresu dzieciństwa w tym konfliktu między pragnieniami bądź potrzebami. Z kolei zwolennicy teorii behawioralno-poznawczych, czyli  tych opartych na myślach i zachowaniach uważają, że depresja jest wynikiem wpojenia jednostce nieprawidłowych (negatywnych) wzorców myślenia i działania. Terapia opiera się o ich zmianę. Depresja może być także konsekwencją poważnej choroby, w tym schorzenia nieuleczalnego o charakterze postępującym lub nowotworu - z przyczyn psychologicznych, związanych z ciężkim procesem chorobowym.

W świecie negatywnych emocji, czyli czym jest neurotyzm?

Czym jest i jak przejawia się neurotyzm?

Neurotyzm jest jedną z cech osobowości, która - co ciekawe - w pewnym stopniu występuje u każdego z nas. Jest to tendencja do doświadczania negatywnych emocji, takich jak lęk, smutek, złość, gniew, poczucie winy, itp. Z neurotyzmem patologicznym mamy jednak do czynienia, gdy tendencja ta jest tak silna, że uniemożliwia normalne funkcjonowanie, gdyż jest ono zdominowane przez negatywne uczucia. Neurotyk żyje w ciągłym poczuciu lęku, niepokoju, cechuje go niska odporność na stres, łatwiejsze uleganie pesymistycznym myślom, jest to człowiek wyjątkowo wrażliwy, drażliwy, sztywny w działaniu.

Geneza neurotyzmu

Przyczyny neurotyzmu są złożone i dotykają sfery biologicznej, społecznej oraz psychicznej. Po pierwsze, taką konstrukcje osobowości wiąże się z podwyższoną reaktywnością fizjologiczną. Po drugie, przyczyn upatrujemy się także w czynnikach społeczno-środowiskowych. Na wystąpienie podwyższonego poziomu neurotyzmu wpływ na klimat domu rodzinnego, w tym braku należytej opieki (dziecko doświadcza lęku opuszczenia przez rodzica, który staje się podłożem zaburzeń nerwicowych), braku poczucia bezpieczeństwa czy niekorzystnej dla dziecka atmosfery, np. kłótnie, przemoc, agresja, itp. W dorosłym życiu neurotyk żyje w ciągłym napięciu, zmaga się z szeregiem sprzecznych potrzeb, np. pragnie uznania ale boi się zaangażować z lęku przed odrzuceniem, co z kolei napędza spiralę niepokoju.

Zarówno depresja jak i neurotyzm bazują na negatywnych emocjach, w przypadku depresji są to smutek i przygnębienie, w  przypadku neurotyzmu: głównie lęk ale i złość czy smutek. Nietrudno więc pomylić objawy osiowe, zwłaszcza, gdy występują również inne objawy. Doświadczony specjalista jednak potrafi zróżnicować te zaburzenia oraz dobrać odpowiednią metodę terapii. Pamiętajmy, że mimo tego iż neurotyzm i depresja nie są pojęciami tożsamymi, mogą się przenikać.

Neurotyzm w przebiegu depresji

Okazuje się, że osoby neurotycznych cechach osobowości są bardziej narażone na występowanie różnorodnych zaburzeń, w tym właśnie depresji. Jest tak za sprawą pewnych cech charakteru u neurotyka, które predysponują do różnorodnych zaburzeń nerwicowych oraz afektywnych (nastroju), w tym właśnie depresji. Neurotyk jest osobą wrażliwą, skłonną do przeżywania negatywnych emocji, które stanowią objawy osiowe depresji. Ponadto, jest to człowiek o niskiej odporności na stres, posiada wrażliwą psychikę, na której łatwo piętno odciskają różnorodne wydarzenia, w tym traumy. Bycie neurotykiem nie zawsze oznacza, że zachorujemy na depresję, aczkolwiek prawdopodobieństwo wystąpienia tego zaburzenia jest większe, niż u osób zrównoważonych emocjonalnie.

Komentarze