Rodzina

Rodzina zastępczaRodzina zastępcza - zawodowa i niezawodowa. Kto może zostać rodziną zastępczą?

Rodziną zastępczą nazywamy małżeństwo lub jedną osobę, którzy decydują się wychowywać nieletnie dziecko, jednoczenie nie będąc jego biologicznymi rodzicami (rodzicem). Inaczej mówiąc to rodzaj pieczy

Zimowy wieczórPomysły na zimowe wieczory w domu

Zima to czas śniegu, krótkich dni i długich wieczorów, które zwykle spędzamy w domu sami, z ukochaną osobą lub całą rodziną. Co robić, aby zimowe wieczory mijały nam przyjemnie, mimo niskich temperatu

Przemoc wobec kobiety w rodziniePrzemoc fizyczna, psychiczna, seksualna i ekonomiczna wobec kobiet w rodzinie

Przemoc jest świadomym działaniem, zmierzającym do zadania bólu, zarówno fizycznego, jak i psychicznego. Nie jest tożsama z agresją, aczkolwiek agresja jest jednym z jej przejawów. Szczególnie okrutny

Główne style w wychowania dzieciTrzy główne style wychowania dzieci w rodzinie

Wielu rodziców, szczególnie w momencie pojawienia się swojej pierwszej pociechy na świecie nie posiada jakiegokolwiek przygotowania i wiedzy na temat wychowywania dzieci tak aby wyrosły one na mądrych