Ślub konkordatowy - formalności, opłaty

Ślub konkordatowyOd 1998 roku Polacy mogą zawrzeć tzw. ślub konkordatowy. Jest to zarówno ślub kościelny rzymsko-katolicki, jak i ślub cywilny w jednym. Poniżej zawarte są formalne kroki do wzięcia tego ślubu, czyli co należy uczynić, by formalności przebiegły bez żadnych problemów.

Śluby w Polsce

Polacy decydują się na:

  • ślub kościelny - to jedna z najpiękniejszych chwil w życiu każdego człowieka. Sam ślub kościelny nie pociąga jednak ze sobą skutków prawnych, więc w świetle prawa nie będziecie małżeństwem;
  • ślub cywilny - to nic innego, jak zawarcie związku małżeńskiego w świetle prawa, uznawane przez urzędy i organy administracji Państwowej;
  • ślub konkordatowy, który jest połączeniem powyższych.

Formalności ślubu konkordatowego - 7 kroków

Przyszli małżonkowie, decydując się na wzięcie ślubu w kościele, powinni od razu zadbać o wszelkie formalności. Ślub kościelny nie jest uznawany przez prawo polskie. Dlatego należy postarać się o spełnienie wszystkich warunków, aby móc otrzymać ślub konkordatowy. Zatem, co należy zrobić?

  1. Ślub zgodnie z tradycją odbywa się najczęściej w parafii narzeczonej. Ale jeżeli narzeczeni koniecznie chcą, aby sakramentu udzielono im w innym kościele, powinni postarać się o licencję, czyli uzyskać na to zgodę proboszcza własnej parafii. Datę ceremonii należy ustalić z księdzem minimum 6 miesięcy wcześniej (pamiętajcie, że jeżeli planujecie ślub w popularnych w Waszej okolicy kościołach, to termin należy ustalać nawet z rocznym wyprzedzeniem!). Wtedy najlepiej rozpocząć kurs przedmałżeński, który trwa 10 tygodni.
  2. Na trzy miesiące przed planowanym ślubem narzeczeni ponownie powinni zgłosić się do kancelarii parafialnej w celu dostarczenia części dokumentów. Są nimi aktualne świadectwa chrztu (są ważne 3 miesiące) zawierające informacje o stanie wolnym oraz o przyjęciu sakramentu bierzmowania. Jeżeli bierzmowanie odbyło się w innej parafii niż chrzest, należy w tej parafii uzyskać świadectwo bierzmowania. Narzeczeni powinni dostarczyć również dokumenty poświadczające ukończenie lub uczestnictwo w kursie przedmałżeńskim. W niektórych parafiach wymagane jest także dostarczenie świadectw nauki religii w szkole. Przyszli małżonkowie powinni mieć przy sobie dowody osobiste. Te wszystkie dokumenty posłużą do spisania protokołu przedmałżeńskiego oraz zapowiedzi, które będą wygłoszone w parafii narzeczonego i narzeczonej. Osoby nie należące do parafii, w której załatwiane są wszelkie kwestie formalne, mają obowiązek dostarczyć do swojej parafii prośbę o wygłoszenie zapowiedzi.
  3. Pierwsza spowiedź przedmałżeńska na 3 miesiące przed planowanym ślubem. Przed przystąpieniem do spowiedzi należy zaznaczyć przy konfesjonale, że jest to pierwsza spowiedź przedślubna. Po uzyskaniu rozgrzeszenia kapłan udziela podpisu na specjalnym formularzu.
  4. Kiedy zostaną wygłoszone zapowiedzi, narzeczeni powinni zgłosić się po raz kolejny do kancelarii parafialnej, aby dostarczyć zaświadczenie o wygłoszeniu zapowiedzi, które otrzymają w parafiach, do których należą. Wtedy narzeczeni dostarczają również zaświadczenie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa wydane przez Urząd Stanu Cywilnego, adekwatny do miejsca zamieszkania jednego z przyszłych małżonków. Aby tak się stało narzeczeni powinni dostarczyć do Urzędu skrócony odpis aktu urodzenia, okazać dowody osobiste oraz uiścić opłatę skarbową. Zaświadczenie wydawane jest w trzech egzemplarzach i ważne jest przez okres 3 miesięcy.
  5. Narzeczeni wraz z świadkami powinni zgłosić się do kancelarii parafialnej tydzień przed planowanym ślubem w celu spisania aktu ślubu. Świadkami przy ślubie konkordatowym muszą być osoby pełnoletnie posiadające zdolność podejmowania czynności prawnych. Kiedy świadkowie nie mają możliwości stawienia się do kancelarii lub ta tego nie wymaga, wówczas narzeczeni powinni podać ich imiona i nazwiska, wiek oraz adresy.
  6. Dzień przed ślubem narzeczeni przystępują do drugiej spowiedzi przedślubnej.
  7. W dniu ślubu świadkowie dostarczają do kancelarii obrączki oraz formularze potwierdzające odbycie przez narzeczonych dwóch spowiedzi przedślubnych. Najczęściej tuż przed rozpoczęciem ceremonii świadkowie oraz Państwo Młodzi składają swoje podpisy na zaświadczeniu zawarcia związku małżeńskiego. W niektórych parafiach zdarza się jednak tak, że tylko świadkowie składają swoje podpisy wcześniej, natomiast Młoda Para podpisuje się po zakończeniu mszy świętej stojąc przy ołtarzu. Ma to zdecydowanie bardziej uroczysty charakter.

Opłaty związane ze ślubem konkordatowym

Ślub wiąże się z opłatami zarówno urzędowymi, jak i tymi uiszczanymi w parafiach narzeczonych. W Urzędzie Stanu Cywilnego zapłacimy za odpis z aktu urodzenia (22-33 zł.) oraz wydanie zaświadczeń w trzech egzemplarzach (ok. 80 zł.) Z kolei w kościele należy złożyć ofiarę za wydanie świadectwa chrztu, bierzmowania i za zapowiedzi (w parafiach obojga narzeczonych, cena to ok. 100-200 zł), uiścić opłatę za materiały na kursie przedmałżeńskim (ok. 20 zł.), a także opłacić księdza, który będzie udzielał sakramentu małżeństwa (ofiara to od 200 do 1500 zł) oraz pomyśleć o wynagrodzeniu dla organisty i kościelnego (po ok. 100-300 zł), dbających za oprawę muzyczno-estetyczną ceremonii. Te opłaty w różnych regionach Polski nieco różnią się od siebie, dlatego najlepiej zorientować się we własnych parafiach co do ich wysokości.

Pamiętajcie jeszcze o dekoracji kościoła, bukietach dla Panny Młodej, świadkowej i druhen, a także o dodatkach (świeczniki, klęczniki).

Komentarze