Ekstrawersja

Ambiwertyk - kim jest? Cechy, test, przykłady - Psychologia

... innych, np. w marketingu czy reklamie. Są doskonałymi prawnikami, nauczycielami oraz trenerami osobistymi i sportowymi.Czym jest ekstrawersja? Z kolei introwertyk to typ zamknięty, woli spędzać ...

Antagonizm a ugodowość - Osobowość

... emocjonalna, która obejmuje wysoką podatność na stres. Ekstrawersja jako potrzeba bodźców społecznych, bycie osobą towarzyską i otwartą, a na drugim biegunie introwersja, czyli preferowanie samotności ...

Neurotyczność - czym jest, jak się objawia? - Osobowość

... trzy podstawowe składniki osobowości, którymi są:psychotyczność, neurotyczność, ekstrawersja.Od pierwszych liter tych słów pochodzi nazwa koncepcji. Psychotyczność w ujęciu autora koncepcji ...

Osobowość i jej cechy - Osobowość

... emocjonalna. Ekstrawersja - to skłonność do kierowanie swojej aktywności na zewnątrz, czyli ku ludziom. Ekstrawertycy są towarzyscy, aktywni, gotowi do działania, stale poszukują nowych doznań. Na przeciwnym ...

Introwertyk i ekstrawertyk - dwa bieguny osobowości - Osobowość

... tajemniczego. W skład osobowości wchodzi wiele cech temperamentalnych, warunkujących nasze zachowanie w różnych sytuacjach. Należą to nich introwersja oraz ekstrawersja, wymiary, które opisują nasza aktywność ...

Ekstrawersja - potrzeba bodźców społecznych - Osobowość

... sprawdzają się w roli przywódcy. Za to wszystko odpowiadać może jedna z cech ich osobowości, a mianowicie - ekstrawersja. Czym jest ekstrawersja? Ekstrawersja to cecha osobowości, która wyraża ...

Babski Świat: Ekstrawersja