Terapia uzależnień

Uzależnienie - terapiaUzależnienie to głęboki problem, który rzutuje nie tylko na życie osoby zmagającej się z nałogiem, ale także na całe jej otoczenie, działając w sposób destruktywny. Osoba podległa nałogowi zmaga się z problemami emocjonalnymi, ale również na skutek nasilenia swego problemu, może przestać radzić sobie ze swoimi rolami w rodzinie czy społeczeństwie. Jakie są najpowszechniejsze rodzaje uzależnień i w jaki sposób ratunkiem dla osób z nałogami może okazać się terapia uzależnień?

Współczesne uzależnienia - problem cywilizacyjny

Przyczyny i mechanizmy popadania w uzależnienie są niezwykle złożone. Warto pamiętać, że chodzi nie tylko o alkoholizm czy narkomanię, czyli to, co powszechnie przychodzi na myśl w związku z nałogami. Do uzależnień można zaliczyć również: zakupoholizm, nałogowe korzystanie z internetu, pornografii, lekomanię, uzależnienie od hazardu czy seksoholizm oraz pracoholizm.

W przypadku kiedy któraś z wymienionych czy innych dziedzin, zaczyna dominować w życiu w sposób niszczący, warto rozważyć terapię uzależnień, której celem jest wsparcie na drodze do uwolnienia i normalnego życia.

Na czym polega terapia uzależnień?

Wbrew powszechnie krążącym mitom, uzależnienia leczy się nie tylko w zamkniętych klinikach, ale także na spotkaniach otwartych, mających charakter sesji terapeutycznych. Oczywiście w przypadku niektórych uzależnień początkowo niezbędna jest odtrutka, czyli detoks, jeżeli pacjent jest uzależniony od substancji psychoaktywnych, jednakże właściwy proces terapeutyczny następuje dopiero potem. To pacjent wraz ze specjalistą decyduje również, w jakiej formie będzie odbywać się terapia, na przykład indywidualnie czy w grupie. Każdy terapeuta pracuje również w określonym nurcie. Pierwsze spotkania ze specjalistą służą między innym określeniu tego, w jaki sposób terapia będzie przeprowadzana.

Głównym celem terapii uzależnień jest oczywiście uwolnienie i uniezależnienie pacjenta od konkretnego czynnika oraz przywrócenie mu należnego miejsca w życiu. W przypadku alkoholizmu oznacza to całkowite zaprzestanie spożywania alkoholu do końca życia, jednakże na przykład jeżeli mamy do czynienia z uzależnieniem od pracy, nie da się tego elementu życia wyeliminować zupełnie. Terapeuta pomoże pacjentowi spojrzeć na problem szerzej i głębiej, między innymi wnikając w powód, dla którego do danego uzależnienia doszło. Dzięki temu można będzie nad nim skutecznie zapanować.

Ponadto terapia ma za zadanie zredukować szkodliwe oddziaływanie uzależnienia na życie pacjenta oraz pomóc mu powrócić do prawidłowego spełniania swoich ról społecznych. Oczywiście wszystko to odbywa się przy ogromnym zaangażowaniu pacjenta. To właśnie od niego w dużej mierze zależy powodzenie terapii.

Terapia uzależnień a farmakoterapia

Niekiedy zasadne jest wspomożenie psychoterapii metodami farmakologicznymi, czyli lekami wydanymi z przepisu lekarza psychiatry. Dzieje się tak, kiedy wychodzeniu z nałogu towarzyszą zaburzenia nastroju, lęki, bezsenność, nasilona pobudliwość czy agresja. Czynnikiem mającym największe znaczenie ma jednak psychoedukacja, trening umiejętności oraz przeprogramowanie zachowań.

Źródło: https://psychoterapiacotam.pl/dla-kogo/terapia-uzaleznien-i-wspoluzaleznienia/

Ocena: 5.0

Komentarze