Wszystko co musisz wiedzieć o kredycie hipotecznym

Kredyt hipotecznyNiejednokrotnie zdarza się, że kredyt hipoteczny jest jedyną szansą na zakup swojego wymarzonego gniazdka. Zarówno zakup domu, jak i mieszkania wiąże się z ogromnym wydatkiem, który finansujemy za pomocą zaciągniętego kredytu hipotecznego w banku. Co należy wiedzieć o kredycie hipotecznym przed jego zaciągnięciem? Dowiesz się z naszego artykułu.

Czym jest kredyt hipoteczny?

Kredyt hipoteczny jest kredytem na zakup nieruchomości, działki czy rozpoczętej bądź planowej budowy. Umowa kredytu hipotecznego podpisywana jest na długi okres czasu, a bank zabezpiecza spłatę za pomocą hipoteki zakupionej bądź budowanej nieruchomości. Aby go otrzymać, ważny jest wkład własny i zdolność kredytowa.

Wkład własny

Decydując się na sfinansowanie zakupu domu czy mieszkania kredytem hipotecznym trzeba liczyć się z koniecznością posiadania wkładu własnego, który wynosi aż 20%. W przypadku nieruchomości wartej 300 tys. złotych klient musi wpłacić 60 tys. złotych wkładu własnego. Istnieje również możliwość wniesienia wkładu w wysokości 10%, jednak banki wymagają dokupienia dodatkowego ubezpieczenia. Posiadanie wkładu własnego, nie tylko wpływa na wysokość długu, ale także pomaga w negocjacjach lepszych warunków kredytowych. Jednak nie musi być to jedynie gotówka, a np. pieniądze zgromadzone na kontach oszczędnościowych czy wartość działki, na której powstanie nieruchomość.

Co wpływa na zdolność kredytową?

Podczas wyliczania zdolności kredytowej banki biorą pod uwagę szereg różnorodnych czynników, są to najczęściej:

  • Miesięczne dochody członków gospodarstwa domowego,
  • Zobowiązania, np. alimenty, inne kredyty,
  • Sytuacja rodzinna (posiadane dzieci) i stan cywilny,
  • Posiadane wykształcenie, doświadczenie i staż pracy,
  • Comiesięczne wydatki, szczególnie ponoszone na koszty utrzymania (żywność, czynsz, media),
  • Majątek kredytobiorcy,
  • Stosunek pracy, np. umowa o pracę na czas nieokreślony lub określony, umowa zlecenie, własna działalność gospodarcza.

Oprocentowanie kredytu hipotecznego

Oprocentowanie jest jednym z najważniejszych składników kredytu hipotecznego, dlatego, że decyduje ono o końcowym koszcie zadłużenia. Składa się ze stopy procentowej i marży nakładanej przez bank. Stopa procentowa nazywana jest WIBOREM. Jest to stawka referencyjna, która określa oprocentowanie zaciąganych pożyczek międzybankowych. WIBOR jest zmienny i ma ogromny wpływ na oprocentowanie kredytu. Sprawa wygląda inaczej jeśli chodzi o marżę. Jest stała i nie podlega negocjacjom. Jej wysokość ustalana jest poprzez politykę cenową banku. Jeśli ustali on, że udzielając kredytu klientowi, ponosi duże ryzyko, może ustalić wyższą marżę.

Prowizja od kredytu hipotecznego

Decydując się na zaciągnięcie kredytu hipotecznego, należy liczyć się z koniecznością zapłaty prowizji. Mimo iż banki pobierają niewielką procentową kwotę, to już 2% od całości kredytu może dać wysoką sumę. Zaciągając kredyt na 300 tys. złotych przy prowizji 2%, musimy zapłacić aż 6 tys. złotych. Dlatego warto poszukać korzystnych warunków. Można to zrobić między innymi przy pomocy porównywarki firmy Expander.

Jakie jeszcze koszty przy kredycie hipotecznym?

Zaciągając kredyt hipoteczny, musimy się liczyć z kosztami oprocentowania i marży dla banku, prowizją oraz ubezpieczeniem, które z reguły jest obowiązkowe. Ma zabezpieczyć bank oraz klienta przez nieprzewidzianymi zdarzeniami losowymi, szczególnie w sytuacji gdy klient nie ma możliwości dalszej spłaty zaciągniętego zobowiązania. Może być to nie tylko ubezpieczenie na życie, ale także pomostowe i ubezpieczenie niskiego wkładu własnego. Jednak może się zdarzyć, że konieczne będzie poniesienie innych dodatkowych kosztów, jak np.:

  • koszty określone w Tabeli Opłat i Prowizji, jak np. opłata za wcześniejszą spłatę kredytu przed upływem okresu karencji;
  • koszty wyceny nieruchomości;
  • kary umowne za spóźnienie w zapłacie raty kredytu.

Zdarza się jednak, że banki oferując dobre warunki kredytu, wymagają założenia konta czy karty kredytowej. Wtedy klient banku ponosi również koszt dodatkowych usług.

Komentarze