Wychowanie małego dziecka, kluczowe czynniki

Wychowanie małego dzieckaWychowanie małego dziecka to jedno z najbardziej odpowiedzialnych i najważniejszych zadań, z jakim przyjdzie się zmierzyć każdemu rodzicowi lub opiekunowi.  To wieloetapowy proces, o którym właściwie w żadnym momencie nie można powiedzieć, że został ukończony i dokonany. Wychowanie to nie tylko przekazanie najważniejszych zasad i reguł rządzących światem, to nie tylko nabywanie przez dziecko autorytetów, ale także zapewnienie odpowiednich warunków w domu, szkole, warunków sprzyjających rozwojowi moralnemu, intelektualnemu, fizycznemu młodego człowieka.

Każdy odpowiedzialny rodzic powinien mieć na uwadze fakt, iż nawet małe, kilkuletnie dziecko ma swój charakter, osobowość i temperament. Indywidualne cechy każdego z nas wpływają na postrzeganie świata, możliwości adaptacyjne nas samych w otaczającym świecie.

Czynników, które wpływają na wychowanie dziecka, jest bardzo wiele. Z pewnością najważniejszym jest poświęcenie dziecku odpowiedniej ilości czasu. Znalezienie go nawet w ciągu zapracowanego dnia lub tygodnia jest niezwykle cenne. Nawet krótka chwila spędzona na zabawie z rodzicem lub wspólne czytanie książki przed snem, wpływa na wzmocnienie więzi rodzinnej i sprawia, że dziecko czuje się ważnym i pełnoprawnym członkiem rodziny. A to z kolei przełoży się na wyodrębnienie poczucia własnej godności i siły. Niewielu rodziców pamięta o tym, że należy słuchać swoje dziecko, nie jedynie go słyszeć. Wrzaski, piski, głośne śmianie to nieodzowny element każdej zabawy i dziecięcej beztroski. Symbol udanej zabawy i dzieciństwa. Prócz cierpliwego znoszenia całodziennego rumoru i hałasu, warto znaleźć chwilę na wysłuchanie swego dziecka. Czasami między wierszami dziecko stara się przemycić to, co go boli, to, co go krępuje lub po prostu cieszy. Warto to dostrzegać i rozmawiać z własnym dzieckiem.

Dom jest oazą spokoju, jest miejscem, w którym każdy z nas czuje się otoczony ciepłem, miłością i spokojem. To rodzinny dom jest tęsknym marzeniem dla wielu dorosłych, którzy, żyjąc w pędzie i wielkiej gonitwie za karierą, jednak czasem odnajdują chwilę na zastanowienie się nad sprawami najistotniejszymi. To dom daje każdemu z nas, także malcowi, poczucie bezpieczeństwa i staje się miejscem, do którego każdy chce wracać.

Drugim istotnym miejscem, w którym są kształtowane postawy i zachowania dziecka jest żłobek, przedszkole, później szkoła. To tam dziecko spotyka swoich rówieśników, ma możliwość sprawdzenia swoich umiejętności interpersonalnych, dostaje szansę na zawiązanie pierwszych przyjaźni, ale i odbycie kilku (z pewnością efektownych) kłótni. To również tam dziecko spotyka wychowawcę, nauczyciela, który dla wielu dzieci staja się najważniejszym autorytetem, dla wielu jest wzorem i czasem chętniej i więcej czerpie z jego słów i postawy niż rodziców. Jeżeli ktokolwiek z czytających kocha dzieci, chciałby się poświęcić ich wychowaniu, chciałby przyłożyć cegiełkę do budowania lepszego społeczeństwa i lepszego świata, może ukończyć studia pedagogiczne, które przygotowują do wychowania młodych pokoleń lub kurs opiekuna w żłobku.

Ocena: 5.0